(مشهد ، احمداباد ، خیابان پرستار ، بین پرستار 3 و 5 ، پلاک 21 ( ساختمان پرستار   ادرس - نوین صنعت انرژی

 

 ( +98 )  51  38456648 / 9  تلفن - نوین صنعت انرژی

 

 ( +98 )  51  38405310 فکس - نوین صنعت انرژی

 

( +98 )  902 115 1280 موبایل - نوین صنعت انرژی

 

 info@nseco.ir  ایمیل - نوین صنعت انرژی 

 

 

                                   ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17