لوازم الکتریکی

تاسیسات برقی ساختمان جزو مهمترین موارد اجرایی در هر ساختمان می باشد. تاسیسات برقی ساختمان باید توسط متخصصان کار بلد و مهندسان خبره در این زمینه انجام گیرد. چون این تاسیسات عموماً در زیر دیوار ها قرار دارند پیچیدگی آن ها از دید ببیننده پنهان می باشد وسعی می شود که بهترین و ایمن ترین طرح ممکن پیاده سازی شود.
هرچقدر تاسیسات یک ساختمان به صورت درست تری اجرا شود باعث افزایش  عمر ساختمان می شود.

تاسیسات برقی ساختمانی شامل :

سیستم های روشنایی

اعلام حریق

آنتن مرکزی

تلفن 

برق اضطراری

در مرحله اول طرح تاسیسات برقی ساختمان را روی نقشه اورده و تمامی وسایل و مراحل را بر روی نقشه ذکر می کنند.

 در این مرحله تمامی نقشه های سیستم پریز و روشنایی و آنتن و تلفن و… بر روی کاغذ کشیده میشود .

در مرحله بعد قبل از شروع ظریف کاری های ساختمان شروع به لوله گذاری های مورد نظر می کنند که این لوله ها بعد از تکمیل ساختمان قابل رویت نمی باشند.

ودر آخر بعد  از ظریف کاری مرحله سیک و پریز و … را گذاشته که کاربر فقط با بخشی این موارد در ارتباط بوده و ایمنی کار در این مرحله مهم می باشد.

در طراحی سیستم تاسیسات برقی ساختمانی باید به موارد زیر توجه کرد:

-تراکم بار و توان مصرفی و ضریب بارمصرف کننده

-نوع مصرف ( خانگی، کارخانه و یا ....)

-ایمن بودن سیستمدر تمام مراحل نصب و راه اندازی

-توجه به محیط انجام طرح و لزوم توجه به نکات ایمنی و

-استفاده از وسایل و ابزار متناسب با بار پیش بینی شده

-راحتی افراد ساختمان در بکارگیری این تاسیسات

-اجرای اصولی برای ایمن بودن نصاب و نگه داری درست و کاربردی از سیستم